Энэ сайт засвартай эсвэл шинэчлэгдсэн байна

Сайтын домэйн хаяг шинэчлэгдэж https://elearning.mnums.edu.mn/ болж өөрчлөгдлөө.  Доорх линкээр дарж орно уу.

elearning.mnums.edu.mn

Хэрэв асуудал гарвал facebook.com/elcmnums хуудсаар дамжуулж бидэнтэй холбогдоно уу.